Zatepľujeme

Vyberte si produkt podľa účelu použitia

Lepidlá pre zatepľovacie systémy, penetrácia, vyrovnávajúce stierky, adhézny mostík

Činnosť STARÝ NESÚDRŽNÝ PODKLAD PODKLAD
S NEROVNOSŤOU
NAD 2 cm/m
NOVÉ MÚRIVO
Z TEHELNÝCH BLOKOV, PLYNOSILIKÁT
DREVOSTAVBY,
OSB DOSKY, CEMENTOTRIESKOVÉ DOSKY
Príprava a vyrovnanie podkladu Odstránenie nesúdržných častí podkladu ometením alebo umytím tlakovou vodou VYROVNÁVAJÚCA STIERKA
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
Penetrácia DISPERZNÁ PENETRÁCIA- koncentrát
HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
ADHÉZNY MOSTÍK
Lepenie TS SPECIAL
TS SPECIAL R
TS SPECIAL ECO
TS SPECIAL LD
Stierkovanie TS SPECIAL
TS SPECIAL R
TS SPECIAL ECO
TS SPECIAL LD