Vyrovnáváme, stierkujeme

Vyberte si produkt podľa účelu použitia

Penetrácia, vyrovnávajúce stierky, vyrovnávajúce hmoty, rýchly betón

Podklad ČINNOSŤ PRI ÚPRAVE PODKLADU MATERIÁLY PRE ÚPRAVU PODKLADU MATERIÁLY PRE SAMONIVELÁCIU
A VYROVNÁVANIE
Nesúdržný sprašujúci podklad Odstránenie prachu a nesúdržných častí a následné penetrovanie DISPERZNÁ PENETRÁCIA – koncentrát
HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
LEVEL FIBER
LEVEL 20 R
LEVEL 10
Odstránenie prachu a nesúdržných častí Vytvorenie kontaktného mostíka (pačeku) zo zmesi Rýchleho betónu rozrobeného s vodou RÝCHLY BETÓN
Betónový podklad Penetrovanie DISPERZNÁ PENETRÁCIA – koncentrát
HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
LEVEL FIBER
LEVEL 20 R
LEVEL 10
Stará dlažba
OSB dosky
Penetrácia / Vytvorenie kontaktnej vrstvy ADHÉZNY MOSTÍK VYROVNÁVAJÚCA STIERKA
LEVEL FIBER
LEVEL 20 R
LEVEL 10
Pórobetón Penetrovanie DISPERZNÁ PENETRÁCIA – koncentrát
HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
TS STIERKA S VLÁKNOM