Produktová dokumentácia

Dokumenty vo formáte PDF

LEPIDLÁ pre lepenie keramických obkladov a dlažieb, fasádnych obkladových prvkov a kameňa
TECHNICKÝ LIST KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV VYHLÁSENIE O PARAMETROCH STANOVISKO
TS EXCELQUICK TS EXCELQUICK TS EXCELQUICK TS EXCELQUICK
EXCELBOND EXCELBOND EXCELBOND EXCELBOND
TS FLEX TS FLEX TS FLEX TS FLEX
TS FLEX FBM TS FLEX FBM TS FLEX FBM TS FLEX FBM
TS FLEX PLUS TS FLEX PLUS TS FLEX PLUS TS FLEX PLUS
TS BASIC ELASTIC TS BASIC ELASTIC TS BASIC ELASTIC TS BASIC ELASTIC
TS FASTGRES TS FASTGRES TS FASTGRES TS FASTGRES
TS STANDARD TS STANDARD TS STANDARD TS STANDARD
SAMONIVELAČNÉ HMOTY a vyrovnávajúce stierky
TECHNICKÝ LIST KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV VYHLÁSENIE O PARAMETROCH STANOVISKO
LEVEL FIBER LEVEL FIBER LEVEL FIBER LEVEL FIBER
LEVEL 20 R LEVEL 20 R LEVEL 20 R LEVEL 20 R
LEVEL 10 LEVEL 10 LEVEL 10 LEVEL 10
RÝCHLY BETÓN RÝCHLY BETÓN RÝCHLY BETÓN RÝCHLY BETÓN
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA VYROVNÁVAJÚCA STIERKA VYROVNÁVAJÚCA STIERKA VYROVNÁVAJÚCA STIERKA
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
TS STIERKA S VLÁKNOM TS STIERKA S VLÁKNOM TS STIERKA S VLÁKNOM TS STIERKA S VLÁKNOM
TS DECORA BETON TS DECORA BETON TS DECORA BETON – BIELA
TS DECORA BETON – SIVÁ
TS DECORA BETON
BALKÓNOVÝ POTER RAPID BALKÓNOVÝ POTER RAPID BALKÓNOVÝ POTER RAPID BALKÓNOVÝ POTER RAPID
ŠKÁROVACIE MALTY
TECHNICKÝ LIST KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV VYHLÁSENIE O PARAMETROCH STANOVISKO
PREMIUM BLEND PREMIUM BLEND PREMIUM BLEND PREMIUM BLEND
POLYBLEND S POLYBLEND S POLYBLEND S POLYBLEND S
ŠKÁROVACÍ RUKÁV (VRECE) ŠKÁROVACÍ RUKÁV (VRECE) ŠKÁROVACÍ RUKÁV (VRECE) ŠKÁROVACÍ RUKÁV (VRECE)
LEPIACE A STIERKOVÉ HMOTY pre zatepľovanie
TECHNICKÝ LIST KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV VYHLÁSENIE O PARAMETROCH STANOVISKO
TS SPECIAL LD TS SPECIAL LD TS SPECIAL LD TS SPECIAL LD
TS SPECIAL R TS SPECIAL R TS SPECIAL R TS SPECIAL R
TS SPECIAL TS SPECIAL TS SPECIAL TS SPECIAL
TS SPECIAL ECO TS SPECIAL ECO TS SPECIAL ECO TS SPECIAL ECO
MALTY pre murovanie a reprofiláciu
TECHNICKÝ LIST KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV VYHLÁSENIE O PARAMETROCH STANOVISKO
REPROFILAČNÁ MALTA REPROFILAČNÁ MALTA REPROFILAČNÁ MALTA REPROFILAČNÁ MALTA
TS POROMALTA TS POROMALTA TS POROMALTA TS POROMALTA
MALTA KLINKER MALTA KLINKER MALTA KLINKER MALTA KLINKER
LÍCOVÁ MALTA LÍCOVÁ MALTA LÍCOVÁ MALTA LÍCOVÁ MALTA
HYDROIZOLAČNÉ NÁTERY
TECHNICKÝ LIST KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV VYHLÁSENIE O PARAMETROCH STANOVISKO
EXCEL MIX 2K EXCEL MIX 2K EXCEL MIX 2K EXCEL MIX 2K
PREMIUM 1K PREMIUM 1K PREMIUM 1K PREMIUM 1K

 

PENETRAČNÉ NÁTERY
TECHNICKÝ LIST KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV VYHLÁSENIE O PARAMETROCH STANOVISKO
DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT
HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
ADHÉZNY MOSTÍK ADHÉZNY MOSTÍK ADHÉZNY MOSTÍK ADHÉZNY MOSTÍK
PROFI BASE PROFI BASE PROFI BASE PROFI BASE
HYDROFOBIZAČNÝ NÁTER HYDROFOBIZAČNÝ NÁTER HYDROFOBIZAČNÝ NÁTER HYDROFOBIZAČNÝ NÁTER
PRÍSADY DO BETÓNOV
TECHNICKÝ LIST KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV VYHLÁSENIE O PARAMETROCH STANOVISKO
SUPERPLASTIFIKÁTOR SUPERPLASTIFIKÁTOR SUPERPLASTIFIKÁTOR SUPERPLASTIFIKÁTOR
URÝCHĽOVAČ TVRDNUTIA URÝCHĽOVAČ TVRDNUTIA URÝCHĽOVAČ TVRDNUTIA URÝCHĽOVAČ TVRDNUTIA
PROTIMRAZOVÁ PRÍSADA PROTIMRAZOVÁ PRÍSADA PROTIMRAZOVÁ PRÍSADA PROTIMRAZOVÁ PRÍSADA
KOTVIACE A TESNIACE MALTY
TECHNICKÝ LIST KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV VYHLÁSENIE O PARAMETROCH STANOVISKO
RAPID SET® Pur Stone RAPID SET® Pur Stone RAPID SET® Pur Stone RAPID SET® Pur Stone
RAPID SET® Water Stop RAPID SET® Water Stop RAPID SET® Water Stop RAPID SET® Water Stop
FEST MÖRTEL
ŽIARUVZDORNÁ KACHLIARSKA MALTA
FEST MÖRTEL
ŽIARUVZDORNÁ KACHLIARSKA MALTA
FEST MÖRTEL
ŽIARUVZDORNÁ KACHLIARSKA MALTA
FEST MÖRTEL
ŽIARUVZDORNÁ KACHLIARSKA MALTA
TESNIACE PÁSKY
TECHNICKÝ LIST KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV VYHLÁSENIE O PARAMETROCH STANOVISKO
TESNIACI PÁS 2K , TESNIACE ROHY, KÚTY A MANŽETY TESNIACI PÁS 2K , TESNIACE ROHY, KÚTY A MANŽETY TESNIACI PÁS 2K , TESNIACE ROHY, KÚTY A MANŽETY TESNIACI PÁS 2K , TESNIACE ROHY, KÚTY A MANŽETY
VNÚTORNÝ TESNIACI ROH 2K VNÚTORNÝ TESNIACI ROH 2K VNÚTORNÝ TESNIACI ROH 2K VNÚTORNÝ TESNIACI ROH 2K
VONKAJŠÍ TESNIACI ROH 2K VONKAJŠÍ TESNIACI ROH 2K VONKAJŠÍ TESNIACI ROH 2K VONKAJŠÍ TESNIACI ROH 2K
TESNIACA MANŽETA MALÁ TESNIACA MANŽETA MALÁ TESNIACA MANŽETA MALÁ TESNIACA MANŽETA MALÁ
TESNIACA MANŽETA VEĽKÁ TESNIACA MANŽETA VEĽKÁ TESNIACA MANŽETA VEĽKÁ TESNIACA MANŽETA VEĽKÁ
SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA
BALKÓNOVE PROFILY A PRISLUŠENSTVO
TECHNICKÝ LIST KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV VYHLÁSENIE O PARAMETROCH STANOVISKO
BALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMY BALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMY BALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMY BALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMY
BALKÓNOVÝ PROFIL ROHOVÝ BALKÓNOVÝ PROFIL ROHOVÝ BALKÓNOVÝ PROFIL ROHOVÝ BALKÓNOVÝ PROFIL ROHOVÝ
SPOJKA BALKÓNOVÉHO PROFILU SPOJKA BALKÓNOVÉHO PROFILU SPOJKA BALKÓNOVÉHO PROFILU SPOJKA BALKÓNOVÉHO PROFILU
KONCOVKA BALKÓNOVÉHO PROFILU KONCOVKA BALKÓNOVÉHO PROFILU KONCOVKA BALKÓNOVÉHO PROFILU KONCOVKA BALKÓNOVÉHO PROFILU

 

TRU-SET
TECHNICKÝ LIST KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV VYHLÁSENIE O PARAMETROCH STANOVISKO
TRU-SET FLEX TRU-SET FLEX TRU-SET FLEX TRU-SET FLEX
TRU-SET Mastearblend TRU-SET Mastearblend TRU-SET Mastearblend TRU-SET Mastearblend
TRU-SET Eco TRU-SET Eco TRU-SET Eco TRU-SET Eco
TRU-SET TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA TRU-SET TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA TRU-SET TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA TRU-SET TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA
TRU-SET KONTAKTNÝ NÁTER TRU-SET KONTAKTNÝ NÁTER TRU-SET KONTAKTNÝ NÁTER TRU-SET KONTAKTNÝ NÁTER
TRU-SET PENETRÁK TRU-SET PENETRÁK TRU-SET PENETRÁK TRU-SET PENETRÁK