Propagácie

Propagačné materiály, ktoré ponúkajú názorovú predstavu o jeho praktickom použití. Kontaktujte svojho regionálneho obchodného manažéra pre získanie vzorkovníkov a ostatných propagačných materiálov.

Panel
BALKÓNOVÝ SYSTÉM

Vzorkovník
ŠKÁROVACIE HMOTY

Vzorkovník
MUROVACÍCH MÁLT

Vzorka
ADHÉZNY MOSTÍK

Vzorka
LEVEL FIBER

Vzorka
RAPID SET® PUR STONE

Vzorka
EXCEL MIX 2K

Tabuľa
EXCEL MIX
rozmer: 1000x500mm

Tabuľa
EXCEL MIX
rozmer: 1950x750mm

Plachta
EXCEL MIX – Exteriér
rozmer: Podľa požíadavky zákazníka

Plachta
EXCEL MIX – čierna
čierna

Plachta
EXCEL MIX – biela
biela