SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE EXCEL MIX PRE BALKÓNY, LODŽIE A TERASY

Sú certifikované skladby podľa najnovších technických predpisov, ktoré vydalo Združenie pre zatepľovanie budov a odskúšané v TECHNICKOM a SKÚŠOBNOM ÚSTAVE STAVEBNOM (TSÚS). Tieto systémové skladby sú určené pre balkóny, lodžie a terasy obvodových plášťov bytových a rodinných domov, priemyselných a kancelárskych objektov.

Výhody:
Odskúšaná a certifikovaná skladba v TSÚS podľa najnovších predpisov
Vysoká odolnosť a životnosť systémových skladieb
Jednoduchá a rýchla montáž
Systémové skladby do náročných klimatických podmienok