EXCEL MIX

 • EXCEL MIX, s.r.o.

  Priemyselná 497/8
  922 31 Sokolovce
  IČ: 36270237
  IČ DPH: SK2021987649

Vedenie spoločnosti:

 • Konateľ

  Ľuboš MACO

   

Obchodné oddelenie:

 • Obchodno - technický riaditeľ

  Ing. Peter PALOTÁŠ
  +421 918 632 473

 • OBCHODNÝ MANAŽÉR - ZÁPAD

  Richard FÜLÖP
  +421 917 878 706

 • OBCHODNÝ MANAŽÉR - SEVER

  Tomáš GDOVEC
  +421 918 838 473

 • OBCHODNÝ MANAŽÉR - STRED

  Ladislav SÍKORA
  +421 905 712 788

 • OBCHODNÝ MANAŽÉR - VÝCHOD

  Marek ĎURINA
  +421 917 988 001

Technické oddelenie:

 • TECHNICKO - OBCHODNÝ MANAŽÉR

  Gregor URAM
  +421 915 556 696

 • TECHNICKO – OBCHODNÝ REFERENT

  Richard BOHUNČÁK
  +421 905 494 927

Marketingové oddelenie:

 • Marketingový manažér

  Ing. Henrieta ŠVIKRUHOVÁ
  +421 908 398 281

Fakturačné oddelenie:

 • FAKTURANT - ASISTENTKA

  Marcela NOVOTNÁ
  +421 918 880 216

  tel./fax:+421 337 736 137

Výroba a logistické oddelenie:

 • VEDÚCI VÝROBY

  Krištof GLUCH
  +421 908 701 133

  tel./fax:+421 337 736 137

 • VEDÚCI LOGISTIKY

  Paula ŽÁKOVÁ
  +421 907 585 864

  tel./fax:+421 337 736 137