Obkladáme, škárujeme

Vyberte si produkt podľa účelu použitia

Lepidlá pre obklady a dlažby, škárovacie hmoty, vyrovnávajúce hmoty, stierky, penetrácia

 

Lepidlá C1

NÁZOV TS STANDARD TRU-SET MasterBlend TRU-SET FLEX
TYP C1T C1 C1T
Vonkajšie
Vnútorné

Obklad a dlazba

20 x 20cm
30 x 30cm
Veĺký formát
Nasiakavá
Spekaná
Mozaika
Beton. dlažba
Prír. kameň
Fasádny obklad
Podl. kúrenie
Vysoké zaťaženie
Vlhké priestory
Otvorený čas min. 20 20 20
Penetrácia

Lepidlá C2

TS
FLEX
TS
FLEX
PLUS
EXCELBOND
C2TE C2TE S1 C2TE
20 30 30

RÝCHLETUHNÚCE
LEPIDLÁ

 

Exteriér

Lepidlá na obklady a dlažby, škárovacie hmoty, vyrovnávajúce hmoty, stierky, penetrácia pre vonkajšie použitie

Činnosť MURIVO, BETÓN A OSTATNÉ STAVEBNÉ PODKLADY
BALKÓNY, TERASY
DREVOTRIESKA, OSB DOSKA,
CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA
Vysprávky REPROFILAČNÁ MALTA
RÝCHLY BETÓN
Vyrovnanie nerovností
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
Penetrácia/vytvorenie kontaktnej vrstvy DISPERZNÁ PENETRÁCIA- koncentrát
HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
ADHÉZNY MOSTÍK
Hydroizolácia EXCEL MIX 2K
Lepenie spekanej dlažby a obkladov TS BASIC ELASTIC
TS FLEX
TS FLEX FBM
TS FLEX PLUS
TS EXCELQUICK
Lepenie obkladových pásikov (tehla, betón) EXCELBOND
Lepenie prírodného kameňa (žula, čadič) TS FLEX
TS FLEX PLUS
TS EXCELQUICK
Lepenie prírodného kameňa v krytom exteriéri (mramor) TS FLEX PLUS
Škárovanie obkladových pásikov (tehla, betón) POLYBLEND S
Škárovanie dlažby, obkladov POLYBLEND S
PREMIUM BLEND


Interiér - vlhké prostredie

Lepidlá na obklady a dlažby, škárovacie hmoty, vyrovnávajúce hmoty, stierky, penetrácia pre použitie vo vlhkom vnútornom prostredí.

Činnosť MURIVO, BETÓN, OMIETKY, VYROVNÁVAJÚCE STIERKY, SADROKARTÓN OSB DOSKA, UMAKART, STARÁ DLAŽBA BETÓN, POTER, VYROVNÁVAJÚCE STIERKY
Vysprávky REPROFILAČNÁ MALTA REPROFILAČNÁ MALTA
Vyrovnanie nerovností
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
LEVEL FIBER
LEVEL 20 R
LEVEL 10
Penetrácia/vytvorenie kontaktnej vrstvy DISPERZNÁ PENETRÁCIA- koncentrát
HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
ADHÉZNY MOSTÍK DISPERZNÁ PENETRÁCIA- koncentrát
HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
Hydroizolácia EXCEL MIX 2K
EXCEL MIX 1K
Lepenie pórovitého obkladu TS BASIC ELASTIC
TS FLEX
TS FLEX PLUS
TS EXCELQUICK
Lepenie spekanej dlažby a obkladov TS BASIC ELASTIC
TS FLEX
TS FLEX PLUS
TS EXCELQUICK
Lepenie prírodného kameňa (žula, čadič) TS FLEX
TS FLEX PLUS
TS EXCELQUICK
Škárovanie dlažby, obkladov POLYBLEND S
PREMIUM BLEND

 

Interiér - suché prostredie

Lepidlá na obklady a dlažby, škárovacie hmoty, vyrovnávajúce hmoty, stierky, penetrácia pre použitie v suchom vnútornom prostredí

Činnosť ZVISLÝ PODKLAD VODOROVNÝ PODKLAD
PODLAHOVÉ KÚRENIE BETÓN, POTER, VYROVNÁVACIE STIERKY ANHYDRITOVÁ PODLAHA STARÁ DLAŽBA
Vysprávky REPROFILAČNÁ MALTA REPROFILAČNÁ MALTA
Vyrovnanie nerovností
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
LEVEL FIBER
LEVEL 20 R
LEVEL 10
Penetrácia/vytvorenie kontaktnej vrstvy DISPERZNÁ PENETRÁCIA- koncentrát
HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
ADHÉZNY MOSTÍK
Lepenie pórovitej dlažby
a obkladov
TS STANDARD
TRU-SET FLEX
TRU-SET MasterBlend
TS FASTGRES
TS BASIC ELASTIC
TS FLEX
TS BASIC ELASTIC
TS FLEX
Lepenie spekanej dlažby
a obkladov
TS FASTGRES
TS FLEX
TS FLEX PLUS
TS EXCELQUICK
TS FLEX
TS FLEX PLUS
TS EXCELQUICK
Lepenie prírodného kameňa (žula, čadič) TS FLEX
TS FLEX PLUS
TS EXCELQUICK
Lepenie prírodného kameňa (mramor) TS FLEX PLUS
Lepenie obkladových pásikov (tehla, betón) EXCELBOND EXCELBOND
Škárovanie dlažby, obkladov POLYBLEND S
PREMIUM BLEND
Škárovanie obkladových pásikov (tehla, betón) POLYBLEND S