MURUJEME

Vyberte si produkt podľa účelu použitia

Lepiace maltové zmesi pre vnútorné a vonkajšie murivo

Činnosť POROBETÓN
YTONG, PORFIX, HEBEL, SIPOREX, H+H a i.
POHLADOVÉ A LÍCOVÉ MURIVO S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU
(príjem vody 0-8 %)
POHLADOVÉ A LÍCOVÉ MURIVO S VYSOKOU NASIAKAVOSŤOU
(príjem vody 12-22 %)
Tenkovrstvé lepenie TS POROMALTA
Murovanie na klasickú hrúbku škáry MALTA KLINKER LÍCOVÁ MALTA