TS POROMALTA

Tenkovrstvá malta určená pre murovanie obvodového nosného muriva, vnútorných stien a priečok z presných pórobetónových tvárnic. Vyhovuje norme EN 998-2:2011 – Malty pre murovanie.

POUŽITIE
 • Určená pre vonkajšie a vnútorné murivo
 • Pre tenkovrstvé murovanie z presných pórobetónových tvárnic (Ytong, Porfix, Hebel, Siporex, H+H a i.)
 • Použitie v hrúbke 2 až 5 mm
 • Možné použiť k vystierkovaniu muriva, nerovností povrchov omietok, betónov, neomietnutých pórobetónových stien
VÝHODY / VLASTNOSTI
 • Lepiaca malta s upraveným modulom M5 pružnosti a zníženou pevnosťou v tlaku
 • Umožňuje dotvarovanie muriva pri vysychaní
 • Znižuje riziko vzniku trhlín v styčných a ložných škárach
 • Možnosť úpravy povrchu malty filcovým hladítkom
 • Predĺžená doba spracovateľnosti 120 minút
 • Pevnosť v tlaku – trieda M5
 • Pevnosť v šmyku ≥ 0,30 MPa
 • Dobrá spracovateľnosť

KÓD PRODUKTU ODTIEŇ BALENIE EAN
Obsah Obal Paleta (ks/kg)
TS POR sivá 25 kg vrece 48/1200 8588003487056

Súvisiace produkty: