RÝCHLY BETÓN

Prvotriedna rýchlotvrdnúca hmota pre betonárske práce v interiéri a exteriéri, opravy betónu, kotvenie, výplne výtlkov a opravy vodorovných plôch v hrúbke jednej vrstvy od 2 mm do 50 mm. Modifikujúce prísady zaručujú vysokú prídržnosť k podkladu, pevnosť, odolnosť proti mrazu a výbornú spracovateľnosť. Vyhovuje európskej norme EN 13813 pre typ CT–C30–F6.

POUŽITIE
 • Pre vnútorné a vonkajšie použitie
 • Pre betonárske práce, pri kotvení do zeme – dopravné značky, plotové stĺpy
 • Pre opravy betónových prvkov ako: schody, podesty, rampy, obrubníky a pod.
 • Rýchle opravy s náväznosťou ďalších technológií v jednom pracovnom dni
 • Vhodné pred očakávanými mrazmi
 • Opravy výtlkov v podlahových konštrukciách
 • Pod keramiku a ostatné podlahoviny
VÝHODY / VLASTNOSTI
 • Pre hrúbky od 2 do 50 mm, pri nadstavení štrkom až 100 mm
 • Spracovateľnosť cca 20 minút.
 • Pochôdznosť po cca 2 hod.
 • Lepenie dlažby min. po 2 hod.
 • Pevnosť v tlaku po 24 hod. ≥ 15 MPa
 • Pevnosť v ťahu za ohybu po 24 hod. ≥ 4,0 MPa
 • Pevnosť v tlaku po 7 dňoch ≥ 25 MPa
 • Pevnosť v ťahu za ohybu po 7 dňoch ≥ 6,0 MPa

KÓD PRODUKTU ODTIEŇ BALENIE EAN
Obsah Obal Paleta (ks/kg)
TS RB sivá 25 kg vrece 48/1200 8588003487094

Súvisiace produkty: