VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R

Rýchlotvrdnúca cementová vyrovnávajúca stierka určená pre interiér a exteriér k vytváraniu spádových medzivrstiev, tenkovrstvých poterov v hrúbke jednej vrstvy od 2 do 30 mm. Vyrovnávacia hmota vďaka svojej hutnej konzistencii umožňuje vytvorenie šikmých plôch, nábehových klinov a nanášanie aj na zvislé steny. Vyhovuje európskej norme EN 13813 pre typ CT–C25–F6.

POUŽITIE
 • Pre vnútorné a vonkajšie použitie
 • Rýchle opravy s náväznosťou ďalších technológií v jednom pracovnom dni
 • Spádové kliny pri rekonštrukcii balkónov, nájazdové rampy, predlžené schodiská
 • Vyrovnanie a vystierkovanie podkladových plôch pred lepením izolantu
 • Vyrovnanie podkladu pred lepením obkladov a dlažieb
 • Pod keramiku a ostatné podlahoviny
 • Ako finálna úprava pod nátery a omietky
VÝHODY / VLASTNOSTI
 • Pre hrúbky od 2 do 30 mm, lokálne až 50 mm
 • Aj na zvislé plochy
 • Nestekavá
 • Spracovateľnosť cca 20 minút.
 • Pochôdznosť po cca 4 hod.
 • Lepenie dlažby min. po 4 hod.
 • Pevnosť v tlaku ≥ 25 MPa
 • Pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 6,0 MPa

KÓD PRODUKTU ODTIEŇ BALENIE EAN
Obsah Obal Paleta (ks/kg)
TSVSR sivá 25 kg vrece 48/1200 8594156301729

Súvisiace produkty: