TS SPECIAL LD

Cementové lepiace a stierkové lepidlo s vysokou prievzdušnosťou, ideálne pre kompletný proces zatepľovania fasád drevostavieb. Je priamo určený pre lepenie tepelno izolačných doskových materiálov a rovnako tak pre celý proces stierkovania tj. vytváranie základnej výstužnej vrstvy na týchto izolačných materiáloch pred aplikáciou povrchových omietok.

POUŽITIE
 • Pre difúzne otvorené systémy
 • Pre zatepľovanie
 • Na bežné podklady – betón, omietky, pórobetóny, tehly
 • Na doskové podklady – cementovláknité, sádrovláknité,
 • OSB a drevotrieskové dosky
 • K lepeniu doskových izolantov – EPS (fasádny expandovaný polystyrén), XPS (extrudovaný polystyrén), PUR (polyuretánové dosky), MW pozdĺžne a kolmé vlákno, WW (drevovláknité dosky Hofatex, Pavatex, STEICO a i.)
 • K stierkovaniu – EPS, XPS, PUR, MW, drevovláknitých dosiek ako Hofatex, Pavatex, STEICO a i.
 • V kombinácii s armovacou sieťovinou pre renovácie starých vypraskaných omietok alebo muriva z pórobe- tónových tvárnic
VÝHODY / VLASTNOSTI
 • Vysoko kvalitné lepiace a stierkové lepidlo
 • Prídržnosť k podkladom a izolantu výrazne prekračujú požiadavky noriem
 • Spracovateľnosť cca 90 minút. Ca
 • Vysoká difúzna schopnosť μ ≤ 10

KÓD PRODUKTU ODTIEŇ BALENIE EAN
Obsah Obal Paleta (ks/kg)
TSS LD 20 sivá 20 kg vrece 48/960 8594156301736

Súvisiace produkty: