TS SPECIAL ECO

Cementové lepidlo pre zatepľovanie fasád. Je priamo určené pre lepenie tepelnoizolačných materiálov – fasádneho polystyrénu EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyrén), izolačných dosiek z minerálnych vlákien MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien. Je komponentom ETICS pre lepenie v systéme EXCEL THERM s európskym technickým schválením (ETA), vydaným podľa smernice ETAG 004.

POUŽITIE
  • 
Pre kontaktné zatepľovacie systémy
  • 
Na bežné podklady – betón, omietky, pórobetóny, tehly
  • 
K lepeniu doskových izolantov – EPS, XPS, MW pozdĺžne vlákno
  • 
K stierkovaniu – EPS, MW s pozdĺžnym vláknom
  • 
V kombinácii s armovacou sieťovinou pre renovácie starých vypraskaných omietok alebo muriva z pórobetónových tvárnic
VÝHODY / VLASTNOSTI
  • Kvalitné lepiace a stierkové lepidlo
  • Výborný pomer kvality k cene
  • Prídržnosť k podkladu a izolantu výrazne prekračujú požiadavky
  • Spracovateľnosť cca 90 minút.
  • Vysoká difúzna schopnosť μ ≤ 20

KÓD PRODUKTU ODTIEŇ BALENIE EAN
Obsah Obal Paleta (ks/kg)
TSS ECO sivá 25 kg Vrece 48/1200 8588003487063

Súvisiace produkty: