URÝCHLOVAČ TVRDNUTIA

Urýchľovač tvrdnutia urychluje tuhnutie a tvrdnutie betónových zmesí a už pri nízkej dávke zabezpečuje nárast počiatočných pevností betónu cca do 24 hod. Nakoľko už zníženie zámesovej vody výrazne urýchľuje tvrdnutie betónu je výhodné kombinovať URÝCHLOVAČ TVRDNUTIA so SUPERPLASTIFIKÁTOROM. Následne sa výrazne zvýšia počiatočné manipulačné pevnosti betónu. Skracuje dobu potrebnú pre dosiahnutie odformovacích alebo manipulačných  pevností betónu. Neobsahuje chloridy a je vhodný do vystužených a predpätých betónov.

POUŽITIE
  • Všetky druhy trvanlivého betónu v interiéri a exteriéri
  • Základové konštrukcie, nosné betónové steny, konštrukcie stropov a monolitických stropov všetkých druhov, vystužené konštrukcie, železobetónové skelety
  • Potery na podlahové kúrenie v bežnej výstavbe
  • Konštrukcie priemyselných podláh, parkoviská, cesty, chodníky, ploty
  • Výroba prefabrikovaných stavebných dielcov
VÝHODY / VLASTNOSTI
  • skrátenie doby, po ktorej je možné oddebnenie monolitických betónových konštrukcií
  • skrátenie doby potrebnej pre dosiahnutie odformovacích alebo manipulačných pevností betónu
  • je nehorľavý a fyziologicky neškodný
  • neobsahuje chloridy a je vhodný do vystužených a predpätých betónov
  • prísada zlepšuje spracovateľnosť čerstvej betónovej zmesi

KÓD PRODUKTU ODTIEŇ BALENIE EAN
Obsah Obal Paleta (ks/kg)
UT 01 žltohnedá 1 l fľaša 15 ks/kartón 8588006323757
UT 05 žltohnedá 5 l kanister 90/450 8588006323764

Súvisiace produkty: