PROTIMRAZOVÁ PRÍSADA

Kvapalná prísada urýchľujúca tvrdnutie betónových zmesí v zimnom období. Zabezpečuje ochranu betónu pred jeho nevratným poškodením následkom zamrznutia zámesovej vody a jej expanzie. Výrobok je však možné využiť aj počas obdobia s teplotami vzduchu nad +5°C ako superplastifikátor, a zároveň má urýchľujúci účinok ovplyvňujúci nárast pevnosti betónu.

POUŽITIE
 • Všetky druhy trvanlivého betónu v interiéri a exteriéri
 • Základové konštrukcie, nosné betónové steny, konštrukcie stropov a monolitických stropov všetkých druhov, vystužené konštrukcie, železobetónové skelety
 • Potery na podlahové kúrenie v bežnej výstavbe
 • Konštrukcie priemyselných podláh, parkoviská, cesty, chodníky, ploty
 • Výroba prefabrikovaných stavebných dielcov
VÝHODY / VLASTNOSTI
 • Urýchľuje tvrdnutie betónu v zimnom období do -10 °C
 • Skracuje dobu potrebnú pre dosiahnutie odformovacích alebo manipulačných pevností betónu
 • Zlepšuje spracovateľnosť čerstvej betónovej zmesi
 • Zvýšenie odolnosti voči chemickým rozmrazovacím látkam v zime
 • Vhodná aj pre betonáž v uzavretých priestoroch
 • Neobsahuje chloridy, je vhodný pre výrobu železobetónu aj predpätého betónu
 • Zvyšuje odolnosť voči obrusu a mrazuvzdornosť betónov

KÓD PRODUKTU ODTIEŇ BALENIE EAN
Obsah Obal Paleta (ks/kg)
PP 01 červenohnedá 1 l fľaša 15 ks/kartón 8588006323696
PP 05 červenohnedá 5 l kanister 90/450 8588006323702

Súvisiace produkty: