SYSTÉMOVÁ SKLADBA S POUŽITÍM

JEDNOZLOŽKOVEJ HYDROIZOLÁCIE PREMIUM 1K, EXCEL MIX 1K

Zloženie skladby:

VYROVNÁVAJÚCA STIERKA, VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
na vyrovnanie a vytvorenie spádovej vrstvy v spáde min. 2 %.

1 – DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT, HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
na spevnenie a zvýšenie priľnavosti podkladovej plochy pred nanášaním ďalších vrstiev

2 – PREMIUM 1K, EXCEL MIX 1K
používa sa pre utesnenie stykových a dilatačných škár do prvej vrstvy hydroizolačných náterov

3 – TESNIACI PÁS 2K
používa sa ako samolepiaci prvok pre utesnenie stykových a dilatačných škár na vyzretú prvú vrstvu
hydroizolačných náterov / alternatíva za TESNIACI PÁS 2K

3 – SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS
používa sa ako samolepiaci prvok pre utesnenie stykových a dilatačných škár na vyzretú prvú vrstvu
hydroizolačných náterov /alternatíva za TESNIACI PÁS 2K.

4 – TS FLEX, TS FLEX PLUS
flexibilné lepidlá pre lepenie obkladov a dlažieb triedy C2TE a C2TE S1

5 – PREMIUM BLEND
flexibilná škárovacia hmota triedy CG 2WA pre vyplnenie škár medzi dlažbou

OBKLAD, DLAŽBA
(rôzni výrobcovia)

SILIKÓN/ PU TMEL/ MS POLYMER
používa sa na vyplnenie a utesnenie škár do rohov a kútov
(rôzni výrobcovia)

VNÚTORNÝ TESNIACI ROH
VONKAJŠÍ TESNIACI ROH
TESNIACA MANŽETA VEĹKÁ
TESNIACA MANŽETA MALÁ

PRACOVNÝ POSTUP

TECHNOLOGICKÝ POSTUP APLIKÁCIE JEDNOZLOŽKOVÉHO HYDROIZOLAČNÉHO NÁTERU PREMIUM 1K