SYSTÉMOVÁ SKLADBA LEPENIA

NOVEJ DLAŽBY NA STARÚ DLAŽBU

Zloženie skladby:

1 – PÔVODÁ DLAŽBA
dlažba musí byť súdržná, čistá a odmastená

2 – ADHÉZNY MOSTÍK
na vytvorenie kontaktnej vrstvy na hladkých plochách pre zvýšenie priľnavosti následných vrstiev

3 – EXCEL MIX 2K, PREMIUM 1K, EXCEL MIX 1K
flexibilné hydroizolačné hmoty proti prenikaniu vody do podkladovej konštrukcie

4 – TESNIACI PÁS 2K
pre utesnenie stykových a dilatačných škár do prvej vrstvy hydroizolačných náterov

4 – SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS
používa sa ako samolepiaci prvok pre utesnenie stykových a dilatačných škár na vyzretú prvú vrstvu
hydroizolačných náterov / alternatíva za HEATMIX TESNIACI PÁS 2K

5 – TS FLEX, TS FLEX PLUS
flexibilné lepidlá pre lepenie obkladov a dlažieb triedy C2TE a C2TE S1

6 – PREMIUM BLEND
flexibilná škárovacia hmota triedy CG 2WA pre vyplnenie škár medzi dlažbou

OBKLAD, DLAŽBA
(rôzni výrobcovia)

SILIKÓN/ PU TMEL/ MS POLYMER
používa sa na vyplnenie a utesnenie škár do rohov a kútov
(rôzni výrobcovia)

VNÚTORNÝ TESNIACI ROH
VONKAJŠÍ TESNIACI ROH
TESNIACA MANŽETA VEĹKÁ
TESNIACA MANŽETA MALÁ

PRACOVNÝ POSTUP

TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZÁCIE LEPENIA NOVÉJ DLAŽBY NA STARÚ DLAŽBU