TS SPECIAL R

Stránka produktu
je rýchlotuhnúca lepiaca a stierkovacia malta s použitím aj pri nízkych teplotách (pre systémy ETICS)