TS STIERKA S VLÁKNOM

Cementová vyrovnávajúca stierka určená pre interiéry k vytváraniu rovných povrchov stien bez nutnosti vystužovania s pomocou sklotextilnej armovacej sieťky. Ideálne pre murivo z pórobetónových tvárnic murované na tenkovrstvú maltu. Stierku je možné použiť ako jednovrstvovú omietku. Vyhovuje európskej norme EN 998-1 pre obyčajnú maltu pre vnútorné omietky označovanú GP pre triedu CS II, W1.

POUŽITIE
 • Pre vnútorné použitie
 • Vyrovnanie a vystierkovanie stien z pórobetónu
 • Ako finálna úprava pod nátery a omietky
VÝHODY / VLASTNOSTI
 • Pre hrúbky od 2 do 10 mm
 • Na zvislé plochy
 • Spracovateľnosť cca 2 hodiny.
 • Znižuje technologickú náročnosť
 • Zvyšuje efektivitu
 • Pevnosť v tlaku ≥ 2,5 MPa
 • Pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 1,5 MPa
 • Prídržnosť k betónu ≥ 0,25 MPa

KÓD PRODUKTU ODTIEŇ BALENIE EAN
Obsah Obal Paleta (ks/kg)
TS SV sivá 25 kg vrece 48/1200 8594156301965

Súvisiace produkty: