TS GRES – C1T

Veľmi kvalitné tenkovrstvé lepidlo na báze cementu, určené pre lepenie keramických obkadov a dlažby, nenasiakavé mrazuvzdorné a spekané dlažby, umelého kameňa , dosiek z betónu nekonštantnej hrúbky, k pokadaniu keramimiky na stabilné a stále podklady ako sú betón, cementové potery, cementové a vápenno cementové omietky, pórobetón a neomietnuté murivo. Vyhovuje európskej norme EN 12004:2007+A1:2012 pre typ C1T

POUŽITIE
 • Lepenie keramických obkladov a dlažieb, spekané a mrazuvzdorné dlažby, mozaiky, obkladov a dlažieb z umelého kameňa
 • Na bežné minerálne podklady – omietky, vyrovnávajúce stierky, betón, pórobetón, neomietnuté murivo, anhydrid a na hydroizoláciu na báze cementu nanášané v tekutom stave
 • Lepenie obkladov na doskové materiály – sadrokartónové, cementovláknité dosky
 • Lepenie dlažby na betónové zálievky s podlahovým vykurovaním
 • Lepenie expandovaného polystyrénu a minerálnej vaty
VÝHODY / VLASTNOSTI
 • Odolné vode a mrazu
 • Znížený sklz
 • Pre interiér a exteriér
 • Vysoká prídržnosť k podkladu
 • Spracovateľnosť až 2 hodiny
 • Možnosť škárovať po 24 hodinách
KÓD PRODUKTU ODTIEŇ BALENIE EAN
Obsah Obal Paleta (ks/kg)
TSG sivá 25 kg vrece 48/1200 8588003487049

Súvisiace produkty: