TRU-SET Flex – C1T

Veľmi kvalitné tenkovrstvé lepidlo na báze cementu určené pre lepenie keramických obkladov a dlažieb, nenasiakavé mrazuvzdorné na spekané dlažby, umelého kameňa, dosiek z betónu nekonštantnej hrúbky, k pokládke keramiky na stabilných a stálych podkladoch, ako sú betón, cementové potery, cementové a vápenocementové omietky, pórobetón a neomietnuté murivo. Vyhovuje európskej norme EN 12004:2007+A1:2012 pre typ C1T.

POUŽITIE
  • Lepenie keramických obkladov a dlažieb, spekané mrazuvzdorné dlažby, dlažby z umelého kameňa
  • Na bežné minerálne podklady – omietky, vyrovnávajúce stierky, betón, pórobetón, neomietnuté murivo a na hydroizoláciu na báze cementu nanášaného v tekutom stave
  • Lepenie obkladu na sadrokartónové dosky
  • Lepenie dlažby na betónové zálievky s podlahovým vykurovaním
VÝHODY / VLASTNOSTI
  • Odolné vode a mrazu
  • Znížený sklz
  • Pre interiér a exteriér
  • Vysoká prídržnosť k podkladu
  • Spracovateľnosť až 2 hodiny
KÓD PRODUKTU ODTIEŇ BALENIE EAN
Obsah Obal Paleta (ks/kg)
TRU F sivá 25 kg vrece 48/1200 8594156301903

Súvisiace produkty: