TRU-SET Eco

Cementové lepidlo pre lepenie fasádnych tepelno izolačných dosiek z expandovaného bieleho penového polystyrénu, alebo fasádnych dosiek z minerálnej vlny a ďalej pre vytváranie výstužnej (armovacej) vrstvy na uvedené izolanty pri montáži vonkajšieho kontaktného zatepľova- nia budou.

POUŽITIE
  • 
Pre kontaktné zatepľovanie budou
  • 
Na bežné podklady – betón, omietky, pórobetóny, tehly
  • 
K lepeniu doskových izolantov z EPS a MW
  • 
K vyrovnaniu minerálnych podkladov a k stierkovaniu polystyrénu EPS a minerálnej vaty MW
  • 
V kombinácii s armovacou sieťovinou pre renováciu starých vypraskaných omietok alebo muriva z pórobetónových tvárnic
VÝHODY / VLASTNOSTI
  • Kvalitná lepiaca a stierková hmota
  • Výborný pomer kvality k cene
  • Prídržnosť k podkladom a izolantu výrazne prekračujú požiadavky
  • Spracovateľnosť cca 90 minút.
  • Vysoká difúzna schopnosť μ ≤ 20

KÓD PRODUKTU ODTIEŇ BALENIE EAN
Obsah Obal Paleta (ks/kg)
TRU E sivá 25 kg vrece 48/1200 8594156301910

Súvisiace produkty: