EXCEL MIX – Standard PLUS

hydroizolačný a tepelnoizolačný systém s povrchovou úpravou určený na konštrukcie a obnovu
balkónov, lodžií a terás

Balkónový systém sa skladá z nasledujúcich komponentov:

1 – ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
2 – DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT, HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
3 – TS SPECIAL, TS SPECIAL ECO
4 – TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY – XPS, EPS 150S, EPS 200S, PIR, PUR
5 – VYROVNÁVAJÚCA STIERKA, VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
6 – EXCEL MIX 2K, PREMIUM 1K
7 – BALKÓNOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO
8 – SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS
9 – TESNIACI PÁS 2K
10 – TS FLEX, TS FLEX PLUS, TS EXCELQUICK
11 – MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA
12 – PREMIUM BLEND
13 – PE POVRAZEC, POLYURETÁNOVÝ TMEL