Produktová dokumentácia

Dokumenty vo formáte PDF

Technické listy Karta bezpečnostných údajov Vyhlásenie o Parametroch Stanovisko
TS EXCELQUICK TS EXCELQUICK TS EXCELQUICK TS EXCELQUICK
EXCELBOND EXCELBOND EXCELBOND EXCELBOND
TS FLEX PLUS TS FLEX PLUS TS FLEX PLUS TS FLEX PLU
TS FLEX FBM TS FLEX FBM TS FLEX FBM TS FLEX FBM
TS FLEX TS FLEX TS FLEX TS FLEX
TS BASIC ELASTIC TS BASIC ELASTIC TS BASIC ELASTIC TS BASIC ELASTIC
TS FASTGRES TS FASTGRES TS FASTGRES TS FASTGRES
TS STANDARD TS STANDARD TS STANDARD TS STANDARD
LEVEL FIBER LEVEL FIBER LEVEL FIBER LEVEL FIBER
LEVEL 20 R LEVEL 20 R LEVEL 20 R LEVEL 20 R
LEVEL 10 LEVEL 10 LEVEL 10 LEVEL 10
TS STIERKA S VLÁKNOM TS STIERKA S VLÁKNOM TS STIERKA S VLÁKNOM TS STIERKA S VLÁKNOM
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA VYROVNÁVAJÚCA STIERKA VYROVNÁVAJÚCA STIERKA VYROVNÁVAJÚCA STIERKA
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
RÝCHLY BETÓN RÝCHLY BETÓN RÝCHLY BETÓN RÝCHLY BETÓN
ŠTRK FRAKCIE 4–8 mm ŠTRK FRAKCIE 4–8 mm ŠTRK FRAKCIE 4–8 mm ŠTRK FRAKCIE 4–8 mm
PREMIUM BLEND PREMIUM BLEND PREMIUM BLEND PREMIUM BLEND
POLYBLEND S POLYBLEND S POLYBLEND S POLYBLEND S
TS SPECIAL LD TS SPECIAL LD TS SPECIAL LD TS SPECIAL LD
TS SPECIAL R TS SPECIAL R TS SPECIAL R TS SPECIAL R
TS SPECIAL TS SPECIAL TS SPECIAL TS SPECIAL
TS SPECIAL ECO TS SPECIAL ECO TS SPECIAL ECO TS SPECIAL ECO
TS POROMALTA TS POROMALTA TS POROMALTA TS POROMALTA
LÍCOVÁ MALTA LÍCOVÁ MALTA LÍCOVÁ MALTA LÍCOVÁ MALTA
MALTA KLINKER MALTA KLINKER MALTA KLINKER MALTA KLINKER
REPROFILAČNÁ MALTA REPROFILAČNÁ MALTA REPROFILAČNÁ MALTA REPROFILAČNÁ MALTA
EXCEL MIX 2K EXCEL MIX 2K EXCEL MIX 2K EXCEL MIX 2K
EXCEL MIX 1K EXCEL MIX 1K EXCEL MIX 1K EXCEL MIX 1K
TESNIACI PÁS 2K , TESNIACE ROHY, KÚTY A MANŽETY TESNIACI PÁS 2K , TESNIACE ROHY, KÚTY A MANŽETY TESNIACI PÁS 2K , TESNIACE ROHY, KÚTY A MANŽETY TESNIACI PÁS 2K , TESNIACE ROHY, KÚTY A MANŽETY
SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA
BALKÓNOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO BALKÓNOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO BALKÓNOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO BALKÓNOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO
DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT
HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
ADHÉZNY MOSTÍK ADHÉZNY MOSTÍK ADHÉZNY MOSTÍK ADHÉZNY MOSTÍK
FEST MÖRTEL
(žiaruvzdorná kachliarska malta)
FEST MÖRTEL
(žiaruvzdorná kachliarska malta)
FEST MÖRTEL
(žiaruvzdorná kachliarska malta)
FEST MÖRTEL
(žiaruvzdorná kachliarska malta)
RAPID SET® Water Stop RAPID SET® Water Stop RAPID SET® Water Stop RAPID SET® Water Stop
RAPID SET® Pur Stone RAPID SET® Pur Stone RAPID SET® Pur Stone RAPID SET® Pur Stone
HYDROFOBIZAČNÝ NÁTER HYDROFOBIZAČNÝ NÁTER HYDROFOBIZAČNÝ NÁTER HYDROFOBIZAČNÝ NÁTER
TRU-SET Extra TRU-SET Flex TRU-SET Extra TRU-SET Extra
TRU-SET Mastearblend TRU-SET Mastearblend TRU-SET Mastearblend TRU-SET Mastearblend
TRU-SET Eco TRU-SET Eco TRU-SET Eco TRU-SET Eco